Reglement - Hilversumse architectuurprijs

Reglement

Er is een reglement waarin de regels staan die gelden voor de organisatie van de Hilversumse Architectuurprijs. Het reglement is bindend en bevat ook de criteria voor voor de Vakprijs en de Publieksprijs.
 

Criteria voor toekenning

Voor de Prijzen over 2021 - 2022 komen in aanmerking ontwerpers van bouwwerken:

  • die opgeleverd zijn in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022
  • liggen binnen de gemeentegrenzen van Hilversum
  • bouwvergunningplichtig en/of aanlegvergunning plichtig zijn
  • voldoen aan de doelstelling van de Prijs, zoals bepaald in de statuten van de Stichting
     

Advies door commissie

De Stichting beschikt over een door de gemeente Hilversum samengestelde lijst met alle bouwwerken die in de genoemde periode zijn opgeleverd. Het bestuur van de Stichting laat zich adviseren door een commissie, samengesteld uit bestuursleden van de Stichting. Deze commissie maakt aan de hand van de door de gemeente geleverde lijst een concept- nominatie van maximaal tien bouwwerken. De definitieve nominatie wordt na toetsing aan de criteria door het bestuur vastgesteld.
 

Genomineerden

De architecten van de genomineerde projecten worden verzocht te laten weten of zij de nominatie accepteren en de voor de beoordeling door de Vakjury en het publiek benodigde informatie aan te leveren. De inzendingen worden aan de jury ter hand gesteld.
 

Procedure

Het bestuur van de Stichting verstrekt de beschrijving van de genomineerde projecten aan de Gooi- en Eemlander en de Gooi en Eembode voor de organisatie van stemming voor de Publieksprijs.

U kunt nu, via de Gooi en Eemlander, stemmen voor de publieksprijs

Stemmen

Contact

Stichting Hilversumse Architectuurprijs
Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum

info@hilversumsearchitectuurprijs.nl